Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

December 05 2017

Brilliant
21:11
Z wiekiem panikuje coraz częściej
— J.Żulczyk "ślepnac od świateł"
Reposted fromwishyouwerehere wishyouwerehere viahumane humane
Brilliant
21:11
Reposted fromshakeme shakeme viahumane humane
Brilliant
21:07
Może słowa, które trzymamy w sobie, zmieniłyby bieg wydarzeń?
— Wyrafinowany Gentelman
Reposted fromoutoflove outoflove viahumane humane
Brilliant
21:07
3061 5034 390
Reposted fromkrzysk krzysk viahumane humane
Brilliant
21:07
Warto być uczciwym, choć nie zawsze się to opłaca.
Opłaca się być nieuczciwym, ale chyba nie warto.
Na pewno nie wszystko, co warto, to się opłaca,
a jeszcze pewniej nie wszystko, co się opłaca, jest w życiu coś warte.
— Wł. Ba.
Reposted fromEmisja Emisja viahumane humane
Brilliant
21:07
Reposted fromweightless weightless viaelusive elusive
Brilliant
21:07
3491 81b6 390
Reposted fromnuclear-raven nuclear-raven viaelusive elusive
Brilliant
21:07
9940 41af 390
Reposted from777727772 777727772 viahumane humane
Brilliant
21:07
- friendship -
Reposted frompulchritudo2 pulchritudo2 viahumane humane
21:07
8083 d1b3 390
Few Seconds Before Happiness ~1955
Reposted fromrhomaa2 rhomaa2 viahumane humane
Brilliant
21:07
Reposted frombluuu bluuu viahumane humane
Brilliant
21:06
Zakochane kobiety są o wiele lepsze w łóżku.
— Jerzy Pilch, "Pilch: Pisarz poluje do krwii ostatniej", Gazeta Wyborcza, 23-24.08.14
Reposted fromimyours imyours viaelusive elusive
Brilliant
21:06
Serca są jak umowy. Ludzie je łamią, a później idą sobie dalej. A dalej to już mijają się jak nieznajomi, mimo, że wcześniej kochali się ponoć na zawsze.
— Piotr C.
Reposted fromcorvax corvax viahumane humane
Brilliant
21:06
0446 4d0a 390
Reposted fromgdziejestola gdziejestola viahumane humane
Brilliant
21:05
Czy jesteś gotów na to, żeby skonfrontować wszystko, co wiesz o sobie z tym,  jaki jesteś naprawdę?  - No tylko właściwie po co? - zapytasz pewnie. A ja odpowiem: - Bo każdy fałsz, jaki w sobie nosisz, doprowadzi cię do katastrofy.  Życie nie znosi kłamstwa.
— Beata Pawlikowska - "W dżungli podświadomości"
Reposted fromjointskurwysyn jointskurwysyn viaelusive elusive
21:04
7109 f693 390
Reposted fromeverybody-lies everybody-lies viaelusive elusive
Brilliant
21:04
Musimy się nauczyć tracić. Musimy być świadomi tego, że bez względu na to, co zdobywamy, wcześniej czy później to tracimy.
— Albert Espinosa
Reposted fromnevermind336 nevermind336 viaelusive elusive
Brilliant
21:04
Reposted fromshakeme shakeme viaelusive elusive
Brilliant
21:04
Jeśli zostałeś brutalnie złamany, ale wciąż masz odwagę, by być łagodnym dla innych, zasługujesz na miłość głębszą niż sam ocean.
— Nikita Gill
Reposted frommefir mefir viaelusive elusive
Brilliant
21:04
1194 69dc 390
Reposted fromnuclear-raven nuclear-raven viaelusive elusive
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl