Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

October 03 2017

Brilliant
19:50
Trzeba wszystko uporządkować. Musisz się zdecydować, czego chcesz się trzymać. Musisz wiedzieć, co trwa, a co przeminęło. I czasami ustalić, czego nigdy nie było. I musisz sobie pewne rzeczy odpuścić
— Lois Lowry
Reposted fromschizofreniczna schizofreniczna vianiskowo niskowo
Brilliant
19:50
Reposted fromhernameisalice hernameisalice vianiskowo niskowo
Brilliant
19:50
 - Co Cię najbardziej wkurza?

Marcin Świetlicki: Nie wiem. Denerwuję się bardzo często. Denerwuję się wszystkim.
Reposted frometerycznie eterycznie vianiskowo niskowo
Brilliant
19:50
Mężczyźni nie zawracają sobie głowy zakończeniem relacji. Ignorują cię do momentu, w którym zaczynasz nienawidzić.
Reposted fromdoope doope vianiskowo niskowo
Brilliant
19:50
Dla kobiet nie ma ważniejszych rzeczy niż miłość. Dla miłości głupieją, dają się zeszmacić, dla miłości się poświęcają, cierpią, ryczą, tną włosy albo farbują, chudną i tyją oraz zdejmują z siebie majtki.
— Piotr C.
Reposted fromdreamadream dreamadream vianiskowo niskowo
Brilliant
19:50
Brilliant
19:49
Kieruj się faktami, a nie emocjami. Jak zacznę to Ty niekoniecznie dobrze nam tym wyjdziesz...
— Lekarze na start
Reposted fromspokodama spokodama vianiskowo niskowo
Brilliant
19:49
2525 0bd6 390
Reposted fromiamstrong iamstrong vianiskowo niskowo
Brilliant
19:49
Mam świadomość, że wszystko, co wydarza się między nami, jest inne, niżbyś chciał, ale czasem tak się dzieje, tak w życiu bywa, że ludzie chcieliby zrobić ze sobą wszystko, a tylko rozmawiają...
— A. Ficner-Ogonowska, "Krok do szczęścia"
Reposted fromsentymentalna sentymentalna vianiskowo niskowo
Brilliant
19:49
Pamiętaj, że najpiękniejsze chwile w życiu często przychodzą niezapowiedziane.
— H. Jackson Brown, Jr.
Reposted fromnacpanaa nacpanaa vianiskowo niskowo
Brilliant
19:49
Kiedy ucichnie sztorm, nie będziesz pamiętała, jak go przeszłaś i jak to się stało, że przetrwałaś. Właściwie nie będziesz nawet pewna czy to już naprawdę koniec, ale o jednym możesz być absolutnie przekonana - gdy pokonasz nawałnicę, nie będziesz już tą samą osobą, którą byłaś, zanim nadszedł sztorm. O to właśnie chodzi w sztormach.
— Murakami
Reposted fromwaflova waflova vianiskowo niskowo
19:49
Brilliant
19:49
7827 ef00 390
 2016 soup.io
Reposted fromBAM BAM vianiskowo niskowo
19:48
Reposted frommaisefranc maisefranc vianiskowo niskowo
Brilliant
19:48
Niedorozwinięta jakaś ta nasza miłość:
niby ma już trzy lata, 
a o własnych siłach ustać nie potrafi 
i co chwila się nam przewraca...! 
— Borszewicz - Pomroki
Reposted fromhydrosphere hydrosphere vianiskowo niskowo
19:48
1814 0c19 390
Reposted frombrumous brumous vianiskowo niskowo
Brilliant
19:48
Choć wokół dzieje się tyle
Tak naprawdę nie dzieje się nic
— Koniec Świata; I wszyscy razem
Reposted fromgdziejestola gdziejestola vianiskowo niskowo
Brilliant
19:48
5146 3cbd 390
Reposted fromlunainforest lunainforest vianiskowo niskowo
Brilliant
19:47
5027 f615 390
Reposted fromsavatage savatage vianiskowo niskowo
Brilliant
19:47
6166 0c7d 390
Reposted fromyuras yuras vianiskowo niskowo
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl