Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

April 20 2017

20:23
2985 4e29 390
Reposted fromLittleJack LittleJack
Brilliant
20:22
Każdy potrzebuje człowieka, do którego może się odezwać i powiedzieć: "Jest mi dzisiaj źle, nie wiem, co robić
— Elżbieta Penderecka
Reposted fromkarna karna vialewa lewa
Brilliant
20:22
3585 3367 390
Reposted fromcalifornia-love california-love vialewa lewa
Brilliant
20:22
4185 b75f 390
Reposted fromcurlydarcey curlydarcey vialewa lewa
Brilliant
20:22
2223 b0fd 390
Reposted fromjustMeee justMeee vialewa lewa
Brilliant
20:22
6987 1354 390
Reposted fromcalifornia-love california-love vialewa lewa
Brilliant
20:22
1483 8010 390
Reposted fromcurlydarcey curlydarcey vialewa lewa
Brilliant
20:22
1085 53ee 390
Reposted fromnezavisan nezavisan vialewa lewa
Brilliant
20:22

Tańczyłem z paroma dziewczynami przypadkowymi, a potem z Tobą i przypadkowość skończyła się, bo przecież my byliśmy tamtej nocy umówieni od lat.

— Jeremi Przybora
Reposted fromlittlefool littlefool viapoolun poolun
Brilliant
20:22
4051 7302 390
Reposted fromvandalize vandalize viapoolun poolun
Brilliant
20:22
3113 2aae 390
Reposted frompiehus piehus viapoolun poolun
Brilliant
20:21
W każdym związku - na początku, w połowie czy pod koniec - następuje taka chwila, w której wszystko zależy od jednego słowa albo zdania. Czasem jedno spojrzenie potrafi odbudować związek lub zburzyć go raz na zawsze.
— Jonathan Carroll 'Ucząc psa czytać'
Reposted fromniewychowana niewychowana viapoolun poolun
Brilliant
20:21
Wiesz, ja tak myślę, że prędzej czy później nadszedłby taki moment, że już nigdy więcej byśmy się nie spotkali.
— Jakub Żulczyk
Reposted fromkonwalia konwalia viapoolun poolun
Brilliant
20:21
Reposted frometerycznie eterycznie viapoolun poolun
Brilliant
20:21
3919 a0ad 390
Potwierdzam.
Reposted fromchlebemzkarbidem chlebemzkarbidem viapoolun poolun
Brilliant
20:21
Jest kilka takich tematów, których raczej unikam w towarzystwie, bo jako osoba nieco porywcza, zbyt szybko sięgam w rozmowie po językowego kałasznikowa, używając amunicji typu „ojapierdolę, nie wierzę, że to mówisz”. 
http://missferreira.pl/gdzie-ojciec-nie-moze-tam-matke-posle/
Reposted frommartinif16 martinif16 viapoolun poolun
Brilliant
20:20
Kiedyś nie byłam taka nerwowa, jak teraz. Mam to w środku. Coś się we mnie bez przerwy trzęsie.
— Tomek Tryzna ''Panna Nikt''
Brilliant
20:20
7260 4a9c 390
Reposted fromCarbonMonoxide CarbonMonoxide viapoolun poolun
Brilliant
20:20
Każdy człowiek ma zalety i wady, któż o tem nie wie? Mają wady i zalety dziewczynki, mają i chłopcy. — A trzeba się porozumieć ze sobą, szanować, wybaczać i lubieć.
— Janusz Korczak
Reposted fromprzeniesienie przeniesienie viacytaty cytaty
Brilliant
20:20
7143 f838 390
M. Świetlicki
Reposted fromcallitwhatyouwant callitwhatyouwant viacytaty cytaty
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl