Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

August 06 2017

Brilliant
14:15
Brilliant
14:14
Brilliant
14:14
Brilliant
14:14
Brilliant
14:14
Brilliant
14:14
Brilliant
14:14

August 03 2017

Brilliant
19:08
Brilliant
19:08
- dlaczego to zrobiłeś?
- są dwa powody:
1. bo chciałem
2. bo mogłem
Reposted fromspes spes viapersona-non-grata persona-non-grata
Brilliant
19:08

Chcę, żebyś przybliżył się do mnie i dotulił, i żebyś trzymał mi w nocy rękę na brzuchu, kiedy się boję. Chcę z tobą mieszkać w pokoiku ciasnym jak szafa (...), a najbardziej to chciałabym być jedwabnikiem. Siedzieć z tobą w kokonie dwuosobowym (mam nadzieję, że są dwuosobowe) i żebyś nigdzie beze mnie nie wychodził.

— Osiecka
Reposted fromoutcat outcat viapersona-non-grata persona-non-grata
Brilliant
19:08
Brilliant
19:08
I coś mieszkało w jej oczach, jakaś dziwna nostalgia, złamanie, skwaszenie.. 
— J. Żulczyk
Brilliant
19:07
4963 198e 390
Brilliant
19:07
Przyzwyczaiłam się, że jeśli chcę z kimś być, to go nie ma. Sama muszę się sobą zająć.
— Małgorzata Halber "Najgorszy człowiek na świecie"
Brilliant
19:07
Czasem mam wrażenie jakbym przegapiła coś jednorazowego, jakiś pociąg, który przyjeżdża raz w życiu, i wszyscy wsiedli do niego beze mnie.
— Zeruya Shalev
Brilliant
19:06
Brilliant
19:06
  Nikomu by do głowy nie przyszło, że tak się stanie.
Reposted fromIriss Iriss viapersona-non-grata persona-non-grata
Brilliant
19:06

"Jeśli masz córkę to nade wszystko staraj się ją nauczyć, że dżem za muchą nie lata i na siłę mężczyzny się nie zatrzyma, a tylko się upokorzy.

Córkę – bo dla Ciebie pewnie jest już za późno."

— PokolenieIkea
Brilliant
19:06
Brilliant
19:06
Moje serce nie zawiodło. To ktoś zawiódł moje serce.
— Jess Rothenberg “Po tamtej stronie ciebie i mnie”
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl