Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

May 11 2017

Brilliant
20:56
8248 87e6 390
Reposted fromtfu tfu viagdybam gdybam
Brilliant
20:56

Nie wierzę w brak czasu. Zawsze jest czas na ten krótki błysk, na ten znak: jesteś dla mnie ważna.

- Agnieszka Osiecka – Rozmowy w tańcu

Reposted fromUndomiel Undomiel viagdybam gdybam
Brilliant
20:54
“ Najlepiej nie planuj nic. Nie przewiduj tysiąca możliwości. Daruj sobie myślenie, o tym co będzie. Bo wiesz co? Od życia i tak dostaniesz to, czego akurat najmniej się spodziewasz ”
Reposted frommilsabelle milsabelle viagdybam gdybam
Brilliant
20:54
maybe it's built of stone
maybe it's dark as coal
used to be a heart, I'm told
but a heart needs blood to love
— Bishop Briggs
Reposted frommefir mefir
Brilliant
20:54
Lubię cię w sposób będący poza moją kontrolą.
— Michael Finkel
Reposted fromifyouleave ifyouleave viathesmajl thesmajl
Brilliant
20:54
- Dobry jesteś w łóżku?
- Oczywiście, przynoszę croissanty i świeżo zaparzoną kawę.
— P. Adamczyk
Reposted fromplayinglove playinglove viathesmajl thesmajl
Brilliant
20:54
2114 ec1b 390
"Jesteś inny, zachowuj się jak wszyscy..."
20:54
6605 c522 390
Reposted fromRecklessKid RecklessKid viaxannabelle xannabelle

April 20 2017

20:23
2985 4e29 390
Reposted fromLittleJack LittleJack
Brilliant
20:22
Każdy potrzebuje człowieka, do którego może się odezwać i powiedzieć: "Jest mi dzisiaj źle, nie wiem, co robić
— Elżbieta Penderecka
Reposted fromkarna karna vialewa lewa
Brilliant
20:22
3585 3367 390
Reposted fromcalifornia-love california-love vialewa lewa
Brilliant
20:22
4185 b75f 390
Reposted fromcurlydarcey curlydarcey vialewa lewa
Brilliant
20:22
2223 b0fd 390
Reposted fromjustMeee justMeee vialewa lewa
Brilliant
20:22
6987 1354 390
Reposted fromcalifornia-love california-love vialewa lewa
Brilliant
20:22
1483 8010 390
Reposted fromcurlydarcey curlydarcey vialewa lewa
Brilliant
20:22
1085 53ee 390
Reposted fromnezavisan nezavisan vialewa lewa
Brilliant
20:22

Tańczyłem z paroma dziewczynami przypadkowymi, a potem z Tobą i przypadkowość skończyła się, bo przecież my byliśmy tamtej nocy umówieni od lat.

— Jeremi Przybora
Reposted fromlittlefool littlefool viapoolun poolun
Brilliant
20:22
4051 7302 390
Reposted fromfmcg4545 fmcg4545 viapoolun poolun
Brilliant
20:22
3113 2aae 390
Reposted frompiehus piehus viapoolun poolun
Brilliant
20:21
W każdym związku - na początku, w połowie czy pod koniec - następuje taka chwila, w której wszystko zależy od jednego słowa albo zdania. Czasem jedno spojrzenie potrafi odbudować związek lub zburzyć go raz na zawsze.
— Jonathan Carroll 'Ucząc psa czytać'
Reposted fromniewychowana niewychowana viapoolun poolun
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl